Här finns världens största lågtemperaturnät för fjärrvärme

2:53 min

Världens största lågtemperaturnät för fjärrvärme finns numera på Brunnshög i Lund. Det är Kraftringen som stått för byggandet som påbörjades 2017. Den första kunden är Science Village Scandinavia.

Meningen är att de ska använda sig av lågtempererad restvärme som kommer från olika typer av fabriker och anläggningar.

– Det här är nya generationens fjärrvärme där vi har lägre temperatur i rören. Det möjliggör att vi kan ta tillvara på restvärme som uppstår i hela området. Det är ett nytt sätt att bygga på med nya material, säger Sezgin Kadir som är verkställande direktör på Kraftringen.

Målet är att hela Brunnshög ska kunna ta del av det nya lågtempererade fjärrvärmenätet i framtiden.

– Vi har flera pågående projekt och samarbeten med de som utvecklar området. Vårt mål är att möjliggöra för alla aktörer att ta del av det.

Vad blir kostnaderna för den här omställningen?

– Det handlar om en investering på många miljoner kronor. Men det ser vi som en nödvändighet. I vårt uppdrag ingår även att vara med och utveckla området, staden och regionen. Det är ett steg in i det nya, hållbara och cirkulära tänket. Vi vill ju att det ska komma kunderna till gagn, säger Sezgin Kadir.