Statsminister Stefan Löfven på plats i Eslöv: Bemöter kritiken om skolbesparingar

2:36 min

Över hälften av Sveriges kommuner har varit tvungna att göra besparingar inom grundskolan det senaste året. Detta för att klara budgetmålen.

– Skolan är ett av de viktigaste områdena för regeringen. Skolan är något som vi prioriterade under hela förra mandatperioden. Det kommer vi fortsätta att göra, säger statsminister Stefan Löfven.

Stefan Löfven berättar att regeringen har tillfört skolan rejält med resurser. Bland annat har trettioentusen personer nyanställts sedan regeringen tillträde 2014. I och med den senaste tidens nedskärningar upplever dock många lärare att situationen inom skolväsendet har blivit tuffare.

– Återigen, vi prioriterar skolan. Sedan hur enskilda kommuner fördelar resurserna kan jag tyvärr inte kommentera.

Är det ett problem om lärarnas löner höjs på bekostnad av färre lärare?

– Vi ska komma ihåg att under lång tid har lärarnas status varit för låg. Det har varit ett problem som vi har varit överens om över partigränserna, säger Stefan Löfven.