Förebyggande arbete

Så får polisen hjälp av skolan och socialen

2:07 min

En viktig del av Malmös brottsförebyggande arbete är mötesgrupper som hålls varje vecka med polis, skola, socialtjänst och andra aktörer.

Mötesgrupperna finns i Malmös fem stadsområden och kallas för "Örat mot marken". Där pratar man om specifika personer och adresser i området som alla verksamheter borde hålla ögonen på. Det kan även handla om mindre problem i lokalområdet som de andra aktörerna bör känna till.

– Det kan vara att jag fått kännedom om något från skolans håll, eller att jag får kännedom om något från polisen eller socialtjänsten som vi behöver ha koll på ute på skolorna, säger utbildningschef Linda Deltinger, som sitter med i mötesgruppen på område Väster i Malmö.