Landskrona

Intäkter från p-avgifter har ökat med 59 procent

1:50 min

Landskrona stads intäkter från parkeringsavgifter har ökat med nästan 60 procent under de senaste fem åren. En bidragande orsak kan vara att de avgiftsfria parkeringarna blivit färre, enligt Jacob Pinotti på Landskrona stad.

Pengarna går rakt tillbaka till verksamheten – reinvesteringar i befintliga parkeringsplatser, en del nybyggda parkeringsplatser, men också driften som renhållning, underhåll av p-automater, kontanthantering och hela den biten.