Klimatförändringar

Få kommuner förberedda på häftiga skyfall

1:52 min

Många av Sveriges kommuner är dåligt förberedda för det förändrade klimat som väntar. Bara en av tio kommuner har en färdig plan för hur skyfall ska hanteras för att undvika översvämningar.

Malmöbon Per Branse fick sin källare översvämmad vid ett skyfall 2014.

– När man gick ut med stövlarna så fylldes de med vatten. Det kändes som att de vägde flera hundra kilo. Så jag ramlade och fick en kallsup. Det var avloppsvatten blandat med annat vatten, minns Per Branse.

Få av Sveriges kommuner har en skyfallsplan, enligt en enkätundersökning som gjorts av Svenskt Vatten, en branschorganisation för kommunernas vattentjänstföretag.

Deras hållbarhetsindex visar att bara tio procent av kommunerna är klara med en skyfallsplan. Drygt fyra av tio har inte påbörjat arbetet, enligt undersökningen som knappt 60 procent av kommunerna har svarat på.

Och det är problematiskt säger Magnus Bäckström på Svenskt Vatten.

Skyfall orsakar redan nu stora skador i samhället och till nästa sekelskifte väntas de bli mer intensiva, enligt SMHI:s prognoser för hur klimatet i Sverige kommer att förändras.

Det är det kommunerna behöver förbereda sig för, menar Magnus Bäckström på Svenskt Vatten.

– När vi bygger samhället är det jätteviktigt att veta vilka åtgärder vi behöver göra för att skydda oss mot skyfall. Har vi inte planen är risken att vi bygger fast oss många år framöver, säger han.

Det går att bygga om bostadsområden så att skadorna på hus och hem minskar vid ett skyfall. Bland annat handlar det om att ordna fler gröna ytor, till exempel parker, som kan fånga upp vatten när det regnar.

I Malmö hade en stadsdel byggts om innan det kraftiga regnet 2014, och där blev skadorna mindre omfattande.

Men området som Per Branse bor i hade inte åtgärdats.

– Man kan inte göra mycket åt det, man får acceptera fakta när sådant inträffar. Det var tredje gången det hände här, men de andra två gångerna har vattnet bara kommit upp till gräsmattan, säger Per Branse.