Det ständiga regnandet – en fröjd för grundvattnet

2:07 min

De gråa och regniga dagarna är goda nyheter. I alla fall för grundvattnet. 
Efter låga och sjunkande nivåer visar de senaste mätningarna en återhämtning.

En mycket torr vinter 2016/2017 gav ett dåligt utgångsläge för de kommande åren som sen kulminerade i den varma och extremt torra sommaren 2018.

Efter det hade våra skånska grundvattenmagasin mycket låga nivåer. Men nu är utvecklingen på väg åt andra hållet.

– Regnet som har varit har medfört att vi fått en mycket bra påfyllning i de små magasinen som reagerar snabbt på nederbörd, säger Mattias Gustafsson på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Även i de stora magasinen ser det ut att gå åt rätt håll.

– Där hade vi nivåer mycket under det normala. Nu är det under det normala, så det där är steg i rätt riktning, säger Mattias Gustafsson.