Bosättningslagen

Domstol: Staffanstorp har ansvaret för nyanlända familjen

2:00 min

En nyanländ familj som i två år bott i andra hand via Staffanstorps kommun, nekades hjälp när de blev hemlösa. I en principiellt viktig dom får nu familjen rätt.

Staffanstorps kommun har beslutat sig för att överklaga domen.

Familjen det gäller anvisades till Staffanstorps kommun i december 2017. De har aldrig bott i kommunen, som enligt bosättningslagen hade ansvar att ordna bostad åt familjen eftersom de var nyanlända.

Istället ordnade Staffanstorps kommun tillfälliga kontrakt i andra kommuner. Det sista var i Malmö. Det sades familjen upp ifrån när deras etableringstid på två år löpte ut. Den bostadslösa familjen sökte då hjälp, både i Malmö och i Staffanstorp. Båda kommunerna hänvisade till varandra. Familjen överklagade och har nu fått rätt mot Staffanstorps kommun.

– De har aldrig bott där, men under etableringstiden har de varit bosättningskommun enligt det regelverket och då har man den starkaste anknytningen till Staffanstorp, som vi bedömer det, säger Fredrik Löndahl, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Malmö.

Domen ger inte familjen någon rätt till bostad, men Staffanstorps kommun måste pröva deras ansökan.