Inga signaler

Arbetsmiljön på kommunkontoret i Hörby ska utredas

0:31 min
  • En oberoende utredare ska undersöka arbetsmiljön på kommunledningskontoret i Hörby.
  • Det framgår av det svar som kommunledningen nu har skickat till Arbetsmiljöverket, sedan huvudskyddsombud anmält brister i arbetsmiljön på kommunledningskontoret.
  • Av svaret framgår också att kommunledningen inte fått några signaler om att medarbetare utsatts för kränkningar, vilket enligt anmälan från skyddsombuden förekommer.