Pyromanspanande polis frikänd

Tingsrätten frikände den polisman som stått åtalad misstänkt för att ha ofredat en man som polisen haft spaning. Rätten kunde inte bevisa att polismannen haft uppsåt till ofredandet som han var åtalad för.

Polisen spanade på en misstänkt pyroman och enligt åtalet hade spaningen utförts på handgripligt och hänsynslöst sätt.