Kritiserad personalövervakning skrotas

Hemtjänsten i Västra innerstaden i Malmö lägger ned projektet där de anställda utrustades med en mobiltelefon som skulle övervaka deras arbete. De anställda skulle själva skriva in hur lång tid de använde till transporter, omvårdnad och planering.

Informationen skulle skickas till arbetsledningen, som skulle undersöka hur personalen kunde arbeta mer effektivt. Försöket kritiserades när det lanserades sommaren 2004 för att personalen övervakades med modern teknik.

De tekniska problemen har varit många, men trots att de nu har lösts så läggs projektet ned.

- Projekttiden är slut. Vi ska gå med i den arbetsgrupp som Malmö stad ska starta för att ta fram ett system om information och rapportering inom vården.