Yttre godsspår vållar strid

Region Skåne och några kommuner i sydväst kräver i en remiss till regeringen ett yttre godsspår från Håstad norr om Lund till söder om Arlöv. Banverket är negativt till planerna eftersom kostnaden blir en och en halv miljard högre.

Burlövs kommun vill egentligen inte ha fler järnvägsspår. De är med på kravet eftersom de får stöd av regionen och de inblandade kommunerna i kravet att Burlövs nuvarande järnvägspår grävs ned.

Christine Axelsson, socialdemokratiskt regionråd, tror att den enade politiska fronten kan ge resultat, och hon hotar banverket med att kommunerna kan komma att förhala utbyggnaden om de inte får det nya yttre godsspåret.

– Kan man inte genomföra de här lösningarna, så får vi stora problem med trafiken i Skåne, säger Christine Axelsson (s), regionråd med ansvar för regional utveckling.