Få vill utbilda privatisthandledare

Från och med årsskiftet måste alla som ska vara handledare vid privat övningskörning gå en introduktionsutbildning tillsammans med sin elev. Innan det är klart får övningskörningen inte sätta igång. Men det kan bli problem att överhuvudtaget hitta någon utbildning att gå. Vägverket som ger tillstånd till dem som vill anordna utbildningen har fått in väldigt få ansökningar.

– Jag tror inte att det här antalet tillstånd som utskickats räcker till för de som vill skaffa sig ett handledarskap, säger Lars Andersson, chef på Vägverkets förarkontor i Helsingborg. 

Hittills har inte mer än ett tiotal tillstånd att bedriva handledarutbildning utfärdats i Skåne. Varför intresset är så svagt vet inte Lars Andersson. Men han hoppas att det ska komma in ett antal nya ansökningar i sista minuten. Om det blir brist på platser måste problemet hanteras på högre ort.

– Då är det en fråga för Vägverket och i sista hand näringsdepartementet, säger Lars Andersson.