Många drogs till julens kristna budskap

Så här i juletid är det många beger sig till kyrkan, mätta på klappar och julmat. Midnattsmässan i Mariakyrkan i Helsingborg var exempelvis knökfull - och även nu på morgonen var gott om besökare på julottan.

– Det gäller ju att vakna, det är det det handlar om sa, Ulf Englund på kyrktrappan.

De nya sena vanorna har gjort midnattsmässan särskilt populär konstaterar kontraktsadjunkt Björn Källström - som ändå var nöjd med julottan.

– Det var mycket folk, det var roligt, skön stämning här, säger han.

Religionen har fått en större plats i det svenska samhället och religiösa funderingar o tankar är inte heller lika känsliga som de en gång var, berättar Björn Källström.

Något som kan hänga samman med att svenskarna kommit ut i världen och att världen kommit till Sverige genom invandringen

– Plötsligt kommer det hit människor som har en väldigt stark förankring i sin tro, och som inte behöver vara onyktra för att prata om den.