Bjärredsbor tvingas skatta för otrevlig strand

I Bjärred kämpar några fastighetsägare för att deras strand ska klassas som värdelös. Stranden är så otrevlig tycker dom att fastigheterna inte ska taxeras som strandnära.

Det är mindre än 300 meter till stranden från fastighetsägarnas hus och därför ska de taxeras som strandnära enligt Skatteverket.

Men de boende vill slippa extraskatten och hävdar att det i praktiken är längre än lagens gräns på 300 meter till stranden om man går en lämplig väg.

De stigar som är närmare - och som skatteverket tagit - är steniga och hala. Innan man kommer fram till stranden måste ett stort metallnät forceras. Stranden är dessutom eroderad, full av sly och vass, dyig och extremt långgrund.

Men trots dessa olägenheter får fastighetsägarna inget gehör hos Länsrätten i Skåne som slår fast att det är rättvist att husen ska taxeras som strandnära.