Socialdemokratisk valupptakt med trygghet och köfri sjukvård

Trygghet och sjukvård är ledorden för socialdemokraterna i Skåne inför nästa mandatperiod 2006 till 2010. De vill också ha en köfri vård och polisutbildning i Skåne.

– Vi vill utveckla sjukvården och äldreomsorgen. Vi se till att bättre klara att möta ungdomar som begår brott, och att vi bättre kan möta narkotikasituationen, säger Morgan Johansson, vice ordförande i Skånes socialdemokratiska partidistrikt.

I vården strävar man efter en köfri vård.

– Jag tror inte att det kostar stora pengar. Det behövs ett annat förhållningssätt. Kanske kan doktorn ge patienten en tid direkt för operation istället för att skicka hem en remiss, säger Ingrid Lennerwald, socialdemokratiskt regionråd.