Kulturen bygger nya förrådslokaler

Kulturen i Lund har fått tre miljoner i bidrag av Boverket för färdigställa sitt nya föremålsmagasin i Gastelyckan i Lund. Bidraget är förbundet med att Kulturen satsar lika mycket själv.

Totalt omfattar Kulturens samlingar omkring en miljon föremål. Främst är det hantverksföremål som ska flyttas dit.

– Våra föremål ska få en adekvat förvaring. Idag har vi huvuddelen i våra magasin. Sedan har vi förhyrda magasin på landsbygden som ínte håller tillräcklig standard, säger Margaretha Alin, chef för Kulturen i Lund.

Kulturen måste stå för lika mycket själv. Men det finns inte donationer till magasinsutbyggnader. Pengarna kommer istället ifrån ett banklån som ska betalas med minskade hyreskostnader.