Färre politiker i de skånska kommunerna

I flera mindre kommuner i Skåne pågår inför valet diskussioner om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktigeförsamlingarna. Svalövs kommun har redan beslutat om det, och i Sjöbo tar man på onsdag beslut i frågan.

– Ett mindre antal gör att det blir ett större engagemang hos varje politiker, och en följd är också att man kan minska den politiska organisationen och få pengar över, säger Stefan Lundgren, moderat kommunalråd i Sjöbo.

Vill minska med åtta
Det är bland annat moderaterna i Sjöbo som velat minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från dagens 49 till 41. Bland annat menar man just att man kan spara lite pengar, och att det politiska engagemanget ska öka. Man har haft vissa svårigheter att fylla alla poster.

– Det har funnits ett antal fullmäktigesammanträden som haft tomma stolar, säger Stefan Lundgren.

Hot mot demokratin
Bjuvs kommun minskade antalet från 41 till 31 inför valet 1998 som en av åtgärderna i ett besparingsprogram. Bert Roos är ordförande i fullmäktige och har varit med om båda varianterna. Han tycker att det har blivit mera lätthanterligt, och man har sparat pengar, men han är till viss del fortfarande skeptisk till minskningen.

– Jag ser det som ett ingrepp i demokratin. Ju mer man tar ner på fullmäktige, styrelser och nämnder, desto mer utsatta blir vissa grupper, säger Bert Roos.

Han menar att bland annat invandrarrepresentationen blir lidande, när det blir färre platser.