Falsterbosvan inte fågelinfluensasmittad

Den döda svan som i helgen hittades i Falsterbokanalen och som misstänktes bära på fågelinfluensan var inte smittad. Det har Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterat.

Det var i söndags som länsveterinär Lennart Sjöland hämtade svanen som skickades vidare till Uppsala för provtagning, men resultatet som kom på måndagen visade alltså att den inte bar på det dödliga H5N1-viruset.