500 till kan ta friår

Intresset för friår har minskat i Skåne. Länsarbetsnämnden tar till därför till en annaonskampanj för få fler att vara lediga från jobbet.

- Vår möjlighet med att få ut vikarier på arbetsmarknaden hänger ihop med friårsmöjligheten. Och intresset är inte lika stort som för ett år sedan, säger Agenta Roström, l änsarbetsdirektör.

I början av friårsprojektet var intresset från anställda att vara lediga stort. Samtidigt som den anställda får aktivitetsstöd i upp till ett år får en arbetssökande en möjlighet att vikariera och få en fot in på arbetsmarknaden.

Och friårsprojektet fortsätter. Skillnaden är bara att intresset från anställda skåningar att vara lediga nu är mindre. I januari var 1 300 personer friårslediga i Skåne, men utrymmet tillåter nästan 500 till.

Att intresset svalnat kan ha olika orsaker.

- I intervjuer har jag läst att möjligheten till löneutveckling minskar. Men de som tagit ledigt har tyckt att det var ovärderligt, säger länsarbetsdirektör Agneta Roström.