Många brandmän har lämnat Kommunal

Fackförbundet Kommunals avdelning för brandmän i Malmö, avdelning 45 kan komma att läggas ner. De flesta brandmännen har redan lämnat facket. På måndagen hölls ett informationsmöte för de brandmän som fortfarande är kvar i Kommunal om vad som ska göras.

– Sektion 45 kommer inte att leva kvar i nuvarande form. Vi måste ta tillvara medlemmarna, vi måste ta hand om dem någonstans, säger Gullbritt Adolfsson, ordförande för Kommunal i Skåne.

Många brandmän har under en längre tid upplevt att Kommunal inte satsat på dem, utan istället lagt sitt krut på att få upp lönerna inom vården. Missnöjet fördjupades i höstas när kommunal valde att sparka sektion 45:s ordförande, brandmannen Håkan Ask från sitt uppdrag.

Anledningen sades vara att Håkan Ask hade motarbetat Malmö brandkårs försök med kvinnliga brandmän, ett beteende som enligt fackets ledning stred mot kommunals syn på jämställdhet.

Så nu har de flesta brandmännen inom det som idag kallas Räddningstjänst Syd valt att lämna Kommunal och istället bli medlemmar i nybildade Brandmännens Riksförbund.