Hemtjänst ska legitimera sig elektroniskt

Hemtjänstpersonalen i Malmö kommer att bli först i Sverige med att bära ett slags elektronisk legitimation. Det här gör man för att minska risken för att tjuvar ska ta sig in i de äldres lägenheter.

Exakt hur legitimationen är tänkt att fungera, är inte helt klart, men det finns olika alternativ.

– En lösning vi funderar mycket på är att koppla legitimationen till den äldres trygghetslarm. Larmet kan då pipa till, och det betyder att hemtjänstpersonalen står utanför dörren, säger Elisabeth Carlén, avdelningschef på stadskontoret i Malmö.

De senaste två åren har det enligt uppgifter från stadsdelarna i Malmö ett 60-tal gånger inträffat att någon försökt ta sig in hos en äldre person genom att utge sig för att komma från hemtjänsten.

Redan idag finns det stadsdelar i Malmö som har något slags legitimation av hemtjänstpersonalen, men det här har inte fungerat särskilt bra.

– De rekommenderar inte det, för det ger en falsk trygghet, säger Elisabeth Carlén. Det är lätt att visa fram ett legitimationskort, men det här är ju äldre personer som inte alltid ser så bra. Det är ju lätt att trycka en egen namnbricka.

Inom ett år hoppas man att personalen ska vara igång med elektronisk legitimering.