Succé för familjeklasser i Staffanstorp

I Staffanstorp införde man i höstas på försök familjeklasser för barn med svårigheter i skolan. Att låta föräldrar hjälpa till med att undervisa sina egna barn har blivit en succé. Nu vill kommunen använda metoden på alla sina skolor.

– Under en tolvveckorsperiod har all uppnått målen, säger Pi Pilotti, specialpedagog i Staffanstorp.

I höstas startade försöket med föräldraklasser på en skola i Staffanstorp. Fyra barn med vissa svårigheter i skolan fick då under vissa lektioner ha med sina föräldrar på undervisningen. Då var det föräldrarna under överinseende av en lärare som ansvarade för undervisningen. Resultatet blev så bra att metoden nu ska spridas i Staffanstorp.

– Varje skola ska ha en familjeklass, med det är frivilligt, barnen och föräldrarna bestämmer om de vill vara med, säger Pi Pilotti.