Missbrukarvårdhem överbelagda

Beläggningen inom missbrukarvården enligt Lagen för vård av missbrukare (LVM) är för hög och högst överbeläggning har institutionerna för kvinnliga missbrukare. LVM-hemmet Lunden i Lund har 121 procents beläggning.

- Vi har en väldigt stor efterfrågan i hela landet. Varför just platser för kvinnor är så stort nu vet vi egentligen inte. Vi antar att regeringens beslut om Kontrakt för livet har ökat ansökningarna om vård, säger Rickard Amylon institutionschef för LVM-hemmet Lunden i Lund.

Kontrakt för livet innebär att kommuner får en viss rabatt när de betalar för den behandling som kommer efter den slutna vården, och det har lett till att fler kommuner varit villiga att satsa på missbruksvård.

Men det är inte bara i Lund som man har problem med överbeläggning. enligt siffror från statens insttitionstyrelse så är den totala beläggningen innom missbrukarvården i Sverige just nu 104 procent, men överbeläggningen har än så länge inte lett till en sämre vård menar Rickard Amylon.