Malmös råttkommando tar upp kampen

Råttor har blivit ett allt större problem i Malmö. Citytunnelprojektet och en allmän byggboom gör att råttorna börjar röra på sig och blir allt mer synliga och det hotar att bli ett miljöproblem.

– När man bygger och rör i näten tittar råttorna fram. Man räknar med en råtta per Malmöbo, säger miljöinspektör Leif Persson.

Miljöförvaltningen, fastighetskontoret, vatten- och avloppsverket och gatukontoret har nu skapat ett speciellt råttkommando för att dels kartlägga råttproblemet i detalj och dels för att kunna göra en miljömässigt bättre råttsanering.

Idag hamnar stora mängder råttgift i reningsverket. Miljöförvaltningen ser att råttbeståndet nu har ökat, men man vet inte exakt hur många de är. Antalet beräknas till mellan 250 000 och 300 000.

De omfattande byggprojekten i Malmö kommer att pågå i minst fem år till, därför måste råttorna stoppas nu.

– Råttan är ett farligt djur som kan bitas. Och de bär på baciller. De är inte att leka med, säger miljöinspektör Leif Persson.