Just nu

  • Trafikverket varnar för dimma på Öresundsbron

Lövträd slår ut granarna i södra Sverige

Förändringar av klimatet kan ha stor betydelse för jord- och skogsbruk. Det tror forskare vid Lunds universitet som därför inlett ett samarbete med den skånske markägaren Carl Piper för att ta reda på hur klimatförändringarna påverkar skogs- och jordbruksmark.

– Det bästa är att markägaren har så stort intresse av detta och vill ta del av forskningsresultaten. Praktiska synpunkter kommer med redan från början, säger Bengt Nihlgård, professor i växtekologi

Vilka konkreta forskningsprojekt som kommer att genomföras vet man inte ännu. Men det kan till exempel handla om att testa hur olika träslag reagerar vid ett förändrat klimat eller vattennivå.

Kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser för skogen kan vara av stor betydelse för skogsodlingen. Till exempel har det visat sig tidigare att granen inte klarar av den högre temperaturen vilket har lett till att träden lätt blåst ner vid stormar.

– De flesta av våra lövträd är oslagbara. Om hundra år tror jag inte vi har många granar kvar i Sydsverige, säger Bengt Nihlgård, professor i växtekologi.