Dom mot systemchefer idag

Idag kommer domen mot de 16 före detta systembolagscheferna som varit anställda i butiker i syd-och västsverige. De är misstänkta för att ha tagit emot mutor av vinleverantören Vin-Trädgårdh. Samtliga butikschefer nekar till brott.

Enligt åklagaren Joakim Zander handlar brotten om att butikscheferna ska ha tagit emot mutor för att ge Vin-Trädgårdhs varor en bättre placering i butikerna, och alltså sälja mer. Pengarna, mellan 2500 kronor och 16 500 kronor, har de fått antingen direkt insatta på sina konton eller som checkar.

Kontoutdrag
Åklagarens bevis är dels kontoutdrag från chefernas konton, dels ett brev från leverantören. I brevet står det om ett poängsystem, som går ut på ju fler sålda flaskor desto fler poäng ska systembolagscheferna få. Men åklagaren menar att det delats ut pengar också och inte bara poäng.

Under rättegången har också tre före detta butikschefer vittnat som fällts i Stockholms tingsrätt för mutbrott. De har erkänt att de varit med i detta poängsystem. Två berättade exakt hur de blivit kontaktade av Vin-Trädgårdh och hur bonussystemet fungerade, medan det tredje vittnet valde att inte svara på några frågor.

Vissa medgivanden
De 16 butikscheferna som är aktuella nu har själva medgett att de i vissa fall tagit emot pengar, men det ska bland annat ha varit ersättningar för varuprover som de själva fått betala för, eller ersättningar för hjälp med leveranser till restauranger och vinprovningar.

Åklagaren och flera av försvarsadvokaterna har betonat vikten av att Helsingborgs tingsrätt ska göra en oberoende provning och inte snegla för mycket på den dom som tingsrätten i Stockholm avkunnade i december i fjol. Där dömdes samtliga åtalade för att ha tagit emot mutor av Vin Trädgård. Straffen blev villkorlig dom och dagsböter, domar som i flera fall har överklagats.

Kristin Heinonen