Fler containerfartyg till Helsingborg

Helsingborgs hamn tar emot allt fler containerfartyg. Förra året ökade trafiken med 12 procent.

Det beror bland annat på den gynnsamma ekonomiska högkonjunkturen i Kina som gör att marknaden för containertrafik växer. I och med den nya kombiterminalen kan Helsingborgs hamn nu också ta emot fler transporter.

Diskussioner förs nu med flera rederier som vill starta trafik över Helsingborg. I spåren av den ökade containertrafiken ökar även efterfrågan på kringtjänster som tömning och fyllning av containrar.