15 av 16 systembolagschefer döms för mutbrott av Helsingborgs tingsrätt

15 av de 16 före detta systembolagscheferna som åtalades i Helsingborgs tingsrätt, döms till dagsböter för mutbrott. I ett fall, som gäller en butikschef från Skaraborg, ogillas åtalet.

– Det var litet speciella förhållanden i det fallet. Han hade fått checkar från Vin-Trägårdh, men hade också levererat vin till en tredje person, säger lagman Sigurd Heuman, domare i målet.

De övriga 15 före detta butikscheferna döms precis som i den första delen av rättegången som hölls i Stockholm för mutbrott. Straffet blir mellan 70 och 100 dagsböter. Lagman Sigurd Heuman menar att det utan tvekan var så att cheferna ingick i vinleverantören Vin-Trägårdhs illegala bonussystem.

Men trots att 15 av cheferna alltså döms för mutbrott så döms de inte på alla de punkter som åklagaren ville.

– En del har haft invändningar vad checkarna har avsett. I några fall har tingsrätten menat att åklagaren inte till fullo lyckats bevisa att det rör sig om mutbrott. Därför har tingsrätten beträffande en del tilltalade ogillat åtalet i vissa delar, säger Sigurd Heuman.