Ronny Danielsson ny turnéchef på Malmöoperan

Regissören och teatermannen Ronny Danielsson blir projektledare för Malmö opera- och musikteaters nya turnéverksamhet. Han knyts till teatern under tre år för att bygga upp verksamheten.

Sedan regionen vid årsskiftet tog över operan ökade också kravet på att operan ska turnera mer i Skåne och Ronny Danielsson har redan idéer.

– Om jag tar operan La Bohème, så kan man samarbeta med lokala körer, kanske i Ystad. De kan sittande i salongen sjunga med i operan, samtidigt som vi agerar på scenen. Då får man en ny publik och knyter samman kommunerna man jobbar i med Malmö musikteater, säger Ronny Danielsson.

Tidigast våren 2007 kan turnéverksamheten starta. Vilka uppsättningar det blir eller hur många vet man ännu inte. Men det handlar om små eller mellanstora uppsättningar. Teatern avsätter i första skedet tre miljoner per år åt projektet.

Ronny Danielssons tanke är att i så lång utsträckning som möjligt samarbeta med lokala körer i städerna man säker. Däremot är det mer osäkert hur mycket av teaterns orkester och egen kör som följer med ut.

– Det kan bli svårt att samordna turnéverksamhet med det som spelas i Malmö. Då får vi ta in extrapersonal, säger Malmöoperans vd Göran K Johansson.