Tidig insats för att minska vräkningar

Färre vräkningar av barnfamiljer i Rosengård i Malmö är ett av målen för ett nystartat projekt inom Socialbyrån för att motverka hemlöshet. Istället för att vänta tills hyresgäster själva dyker upp och ber om hjälp, arbetar man med uppsökande verksamhet.

– Socialtjänsten jobbar ofta med brandkårsinsatser när familjerna redan står på gatan och då är möjligheterna rätt begränsade. Nu kan vi gå in innan det är för sent när de fortfarande har en lägenhet där de får stanna kvar, säger Linda Herö, en av tre socialsekreterare som arbetar i projektet.

Fler hemlösa
I Malmö fanns 2005 nästan 700 hemlösa personer, enligt Malmö Stads statistik. Det är en ökning mot året innan då motsvarande siffra var 563 personer. Förra året vräktes 136 hushåll i Malmö.

Inga vräkningar
Projektet på Rosengård arbetar i första hand med barnfamiljer och personer med psykisk ohälsa. Projektet skall pågå i tre år och finansieras av Socialstyrelsen. Under första månaden fick man in elva ärenden. Inget av dem har hittills gått vidare till vräkning.

Tidig insats
Det är viktigt att samarbetet med hyresvärdarna går bra så att hyresskulden inte har hunnit bli för stor innan man kan sätta in hjälp där det behövs.

– Vi har ett samarbete med hyresvärdarna där vi har tryckt på att de skall agera snabbt så att det inte går två-tre månader innan man skickar in ansökan till kronofogden. Då blir det svårare att hjälpa till, säger socialsekreteraren Ronny Axelsson.