Nya metoder för allergitester

Forskare vid Lunds universitet hoppas på att man inom fem år inte ska behöva använda försöksdjur vid allergitester.

Lunds universitet deltar i ett europeiskt samarbete som går ut på att odla mänskliga celler för att ta fram så kallade cellinjer som ska ersätta försöksdjuren.

– Det är viktigt att tänka på en mus är uppbyggd på ett annorlunda sätt än en människa, biologiskt sett, därför blir det an annan reaktion i en mus än i en människa, säger Kristina Larsson, doktorand i immunteknologi.

Utöver att höja kvalitén på allergitesten skulle ett nytt alternativ till allergitestning skona de nästan två miljoner djur som årligen används vid allergitest.

Det har tidigare gjorts forskning för hitta alternativ till djurförsök men ännu finns inget som är användbart vid allergitestning. Det projekt som Lunds universitet ingår i finansieras av EU och ett trettiotal företag, universitet och organisationer deltar i projektet.

Målet är att de ska finnas ett alternativ inom fem år och arbetet hittills visar på att det kommer att vara möjligt.

Natacha López