Grundstött fartyg drogs flott

Strax före klockan elva på söndagsförmiddagen drogs det grundstötta lastfartyget Vita loss från platsen utanför Kåseberga, där de stått på grund sen i onsdags.

Efter att ha tömt ut delar av lasten, lättade fartyget och det gick lätt att dra ut det på djupare vatten.

Fartyget som är 88 meter långt har nu ankrat längre ut, och under eftermiddagen kommer dykare att undersöka botten på Vita för att se om något gått sönder vid grundstötningen.