Malmötågen kör förbi Vinslöv

Trots Vinslövsbornas massiva protester ska flera av tågen mellan Malmö och Kristianstad inte stanna i Vinslöv. Det beslutade Region Skånes nämnd för kollektivtrafik på måndagen.

– Det finns inte plats på banan för fler stopp. När kustbanan blir elektrifierad så behöver man koppla om tågen i Kristianstad, därför behövs några minuter där, säger Bo Nilsson (s), ordförande i nämnden för kollektivtrafik

Men Bo Nilsson tycker ändå att man har tagit intryck av Vinslövsbornas protester. Tågen mellan Malmö och Kristianstad kommer att stanna i Vinslöv tre gånger om dagen i vardera riktningen. Det blir också utökad busstrafik mellan Vinslöv och Kristianstad respektive Hässleholm.

Det blir bättre för kortpendlarna men sämre för dem som pendlar till Lund och Malmö. Andra nyheter är att det med början sommaren 2007 blir betydligt fler tågavgångar i Bjuv, Åstorp, Klippan och Perstorp.

Samtidigt får både Åstorp och Bjuv behålla den Pågatågstrafik som finns i dag.