Citytunneln får räddningsschakt

Arbetet med Citytunneln leder nu till fler förändringar i Malmös stadsbild. Utöver arbetet vid tunnelns tre stationer bygger man nu också två räddningsschakt vid Stadiongatan och Slottsparken.

– Vi inhägnar området med högre plank och sätter upp bullerskydd. Det gör att bullersituationen nästan blir bättre än innan bygget började, säger Bernt Olsson, projektledare på Citytunneln.

Stör inte trafiken
Räddningsschakten kommer att bli runt fem diameter stora när de är klara och byggs som en säkerhetsventil för att kunna evakuera vid en eventuell olycka inne i tunneln. Trafiken i området kommer inte beröras av bygget i någon större utsträckning.

– Det enda man kommer märka är att det kommer åka in och ut ett antal lastbilar per dag från arbetsområdet. Inga gator kommer stängas av, säger Bernt Olsson.