P-vakter i Lomma vållar strid i nämnd

Sedan Räddningsverket varnat om att felparkerande badgäster utgör en säkerhetsrisk överväger nu Lomma kommun nu att sommartid anställa parkeringsvakter. Men frågan delar tekniska nämnden mitt itu.

– Är det något människor blir irriterade över så är det när vi agerar storebror ser dig, säger Ulf Hegnelius (fp), vice ordförande i tekniska nämnden, som inte vill ha parkeringsvakter.

Polisens sak
Felparkeringarna gör att ambulans och räddningstjänst kan ha svårt att ta sig fram men det tycker Ulf Hegnelius snarare är ett fall för polisen. Men polisen säger att de inte har tid att jaga p-syndare.

Oense
Parkeringsbekymren i Lomma sommartid är inget nytt problem, men nu när räddningsverket gått ut med en varning om att felparkeringarna kan utgöra en säkerhetsrisk har frågan återigen blivit aktuell. Tekniska nämnden är långt ifrån överens om vad man ska göra åt problemet, eller om det ens är ett problem.

Fler p-platser
Ulf Hegnelius tycker, tvärtemot nämndens ordförande Anders Rydström (m) ,att fler parikeringsplatser är en bättre lösning än att anställa sommarparkeringsvakter och diskussionen delar nämnden i två läger.

– Hälften tycker att vi inte skall införa parkeringsvakter förrän det är absolut nödvändigt och man har prövat alla andra vägar. Den andra hälften tycker att det är bra, säger Ulf Hegnelius.