F d BT-Kemianställda ska undersökas

Nu ska man undersöka om de före detta anställda på BT-kemi i Teckomatorp har drabbats medicinskt av att utsättas för kemikalier.

Och också befolkningen i trakten kan komma att undersökas i en separat studie.

Det är yrkes- och miljömedicinska avdelning vid universitetssjukhuset i Lund som ska göra undersökningen, som helt enkelt är en samkörning av olika dataregister. De före detta anställda finns i ett register och jämförs mot befintliga cancer- och dödsorsaksregister och på så sätt får man en bild av om gruppen har drabbats mera än befolkningen i genomsnitt av olika sjukdomar.

Liknande undersökningar har gjorts men den senaste är  omkring 15 år gammal. Då visade undersökningarna bland de 270 personerna i registret en viss förhöjd andel av cancer i mag-tarmkanalen, men skillnaderna mot jämförelsegruppen var så små att det inte var statistiskt säkerställt. Nu när ytterligare tid har gått kan man eventuellt få tydligare siffror.

Att de som jobbat där har utsatts för gifter är dock fastställt i en liten studie som gjordes 1994. Då mätte man dioxinhalten i fem av de som jobbat på BT-Kemi under längst tid, och hittade väsentligt högre dioxinhalter i deras blod jämfört med andra personer från trakten som inte jobbat i fabriken.

Margareta Littorin på Yrkes- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Lund leder projektet och berättar att undersökningen görs efter önskemål från folk i Teckomatorp. Det finns också önskemål om att allmänheten där ska testas, men det är betydligt mera avancerat och arbetskrävande. Man funderar nu över hur detta separata projekt ska kunna genomföras.

Resultatet av undersökningen väntas tidigast efter sommaren.