Fack stämmer tunnelarbetsgivare

Fackförbundet SEKO har stämt Skanska och Sveriges Byggindustrier till Arbetsdomstolen.

Anledningen är att SEKO anser att tre män som jobbar i Hallandsåsbygget borde fått kortare arbetstid och mer betalt.

De tre männen jobbar med installationsarbeten i Hallandsåstunneln, i första hand genom att anlägga dränering. SEKO anser att de jobbar så nära sprängningarna, borrningarna och transporterna i tunnlarna att deras arbete borde klassas som bergrumsarbete - som anses vara så påfrestande att man får kortare arbetstid - och ett särskilt lönetillägg. Det har ingen av de tre fått.

SEKO kräver nu ut kompensation för männen och dessutom allmänt skadestånd både till dem och till facket. Totalt handlar det om drygt 150 000 kronor.

Arbetsgivarna å sin sida anser inte att installationsarbetena i Hallandsåstunneln kan klassas som bergrumsarbete. SEKO hänvisar till att fackförbundet Byggnads - som har ett liknande avtal - fick en uppgörelse i december med arbetsgivarna vid ett annat tunnelbygge just när det gäller installationsarbete. Men arbetsförhållanden vid det bygget är inte jämförbara, anser arbetsgivarna.

Nu får Arbetsdomstolen avgöra hur SEKOs avtal ska tolkas när det gäller installationsarbetet i tunnelbygget genom Hallandsås.