Skåne drar upp planer för smittberedskap

Efter att fågelinfluensaviruset nu konstaterats bland döda fåglar i Oskarshamnstrakten, har skånska myndigheter tidigarelagt ett möte som var planerat till nästa vecka.

På onsdagseftermiddagen träffas länsveterinär, smittskyddsläkare, polis, kustbevakning och representanter för militären för att diskutera beredskapen i Skåne.

– Vi skall bland annat diskutera rollfördelningar i händelse av ett fågelinfluensautbrott här i Skåne, vad polisen förväntas göra och vad militären kan tänkas hjälpa till med. Det är ren planläggning, berättar länsveterinär Lennart Sjöland.

Vem gör vad
Det kan rent konkret handla om att bestämma vem som ansvarar för att till exempel spärra av en park, om den drabbas av fågelinfluensasmitta, var man då får tag på avspärrningsband och informationsskyltar.

Länsstyrelsen samordnar
Det är länsstyrelsen som har samordningsansvar på regionnivå. Där har man upprättat en kontaktlista, så att man snabbt kan komma i kontakt med ansvariga på olika myndigheter.

– Samverkan och hjälp mellan olika myndigheter är A och O, säger Lennart Sjöland.

Bara en tidsfråga
Att fågelinfluensan nu har konstaterats i Oskarshamn påverkar inte direkt arbetet i Skåne, men sökandet efter döda fåglar längs kusterna intensifieras något och man vill även skynda på en kartläggning av fågeluppfödare även på hobbynivå för att ha en beredskap. Det är bara en tidsfråga innan smittan finns även bland vildfåglar i Skåne.

– Vintern fördröjer det hela något men när flyttfågelsträcken från Nordsjön och södra Östersjön kommer igång är det väldigt stor sannolikhet att det dyker upp även här, säger Lennart Sjöland.