Skåne söker samlad vaccinupphandling

Om fågelinfluensan skulle utvecklas till en pandemi, bör samtliga skåningar vaccineras. Det tycker Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd, som nu vill göra ett gemensamt inköp av influensavaccin tillsammans med de andra landstingen i Sverige.

Socialstyrelsen skriver i sin nationella beredskapsplan att det enda långsiktigt effektiva sättet att bekämpa en våldsam spridning av fågelinfluensan från människa till människa är att vaccinera hela befolkningen.

Vaccinet finns inte än
Men hur man ska skaffa allt det vaccin som behövs är en svår fråga. Man räknar med att det behövs två doser per person. Det innebär att det behövs runt 18 miljoner vaccindoser för att täcka hela Sveriges befolkning. Ett annat problem är att vaccinet ännu inte finns, eftersom forskarna inte kan ta fram det innan man vet exakt hur det smittande viruset kommer att se ut.

Gemensam upphandling
Sveriges kommuner och landsting har föreslagit att det bästa sättet är att alla landsting gör en gemensam upphandling av vaccin, även vaccinet mot den vanliga influensan. Det skulle göra de svenska landstingen till en stor kund, som eventuellt skulle kunna ställa krav på läkemedelsbolagen. Norge har ett avtal som ger dem förtur på leverans framför andra kunder, och Sverige skulle kanske kunna få till något liknande.

Egen tillverkning
Men många tycker att antingen Sverige, eller de nordiska länderna tillsammans borde bygga upp en egen influensafabrik, för att inte vara beroende av läkemedelsbolag med kommersiella intressen. Folkhälsominister Morgan Johansson har också sagt att en egen vaccinfabrik skall vara färdig senast 2010.