Kommuner saknar influensainformation

Flera kommuner i Skåne brister i den information som lämnas till människor som har frågor kring fågelinfluensan. I helgen saknade flera kustkommuner helt information på sina hemsidor och telefonsvarare vart man skulle vända sig om man hittade döda fåglar.

– Det är inte bra. Beredskapsorganisationen på länsstyrelsen håller nu på att gå igenom det här för att det skall vara åtgärdat innan kommande helg, berättar länsveterinär Lennart Sjöland

Redan förra veckan löd instruktionen att man skulle anmäla om man hittade fem eller fler döda fåglar inom ett begränsat område. Många kommuner, till exempel Helsingborg, Kristianstad, Vellinge och Ystad, har därför lagt tydliga instruktioner på sin hemsida och även på telefonsvararen om hur man ska gå till väga och vart man ska vända sig.

Kustkommuner saknade information
Men på flera skånska kommuners hemsidor finns det alltså helt information om fågelinfluensan. Kustkommunerna Bromölla och Landskrona är två av dem. Och enligt Lennart Sjöland är det bra om myndigheterna på kommunnivå kan ta hand om det här.

– Just nu ringer många om allt från en enstaka död koltrast på en trottoar. En sådan fråga skall inte landa på SVA i Uppsala eller Jordbruksverket. De har viktigare saker att jobba med nu, säger Lennart Sjöland.