För stora skillnader mellan malmöskolor

Malmös skolor får hård kritik i en ny rapport från Skolverket. Bland annat tycker Skolverket att det finns för stora skillnader i undervisningens kvalitet och elevernas resultat sett till skolor i olika stadsdelar.

Skolverket har inspekterat grund- och förskolor i Malmö. Stadsdelarnas olika förutsättningar ger effekt på resultaten i skolorna, men det är ingen ursäkt.

– Trots det kan vi konstatera att skillnaderna mellan skolorna är så pass stora att Malmö behöver se över så att undervisningen i skolorna blir likvärdig, säger Sonja Arnman, undervisningsråd på Skolverket.

Måste utjämna skillnader
Eleverna i Malmö får alltså inte likvärdiga förutsättningar, och Skolverket menar att kommunen måste arbeta aktivt för att jämna ut de här skillnaderna, som kan handla om alltifrån betyg till hur man arbetar med att motverka kränkande behandling.

Sämre betyg och mindre pengar
Skolverket konstaterar också att trots att Malmös elever totalt visar ett sämre betygsresultat än eleverna i landet i stort, satsar Malmö mindre pengar per barn än övriga storstäder.

Allvarlig kritik
På ett flertal punkter riktar också Skolverket allvarlig kritik mot skolorna, och där har kommunen nu tre månader på sig att redovisa vad man har gjort för att komma till rätta med kritiken.

– Vi kritiserar kommunen för att man inte ger det stöd till alla barn som de behöver och det varierar över olika stadsdelar och mellan olika skolor, säger Sonja Arnman.

Skolan kan inte kompensera allt
Agneta Eriksson (s), skolkommunalråd i Malmö, välkomnar Skolverkets rapport, som enligt henne nu kommer att ligga till grund för arbetet med att förbättra skolorna i Malmö. Men trots att hon är ytterst ansvarig för det som Skolverket kritiserar, tror hon att vissa faktorer är svåra att rå på.

– Frågan är om skolan någonsin kan klara av att kompensera för de socioekonomiska förhållanden som är stora i vissa områden, säger hon.