Läkarprotester mot kortare arbetspass

Ett hundratal läkare samlades på onsdagen för att ta strid för att behålla de långa arbetspassen. Region Skåne har bestämt att läkarnas arbetspass inte får överskrida 13 timmar.

Ett hundratal läkare samlades på onsdagen för att ta strid för att behålla de långa arbetspassen. Region Skåne har bestämt att läkarnas arbetspass inte får överskrida 13 timmar. 

Nya riktlinjer en katastrof
De nya riktlinjerna för läkarnas jourverksamhet beskrivs som en katastrof och medlemmarna i mellersta Skånes läkarförening kräver nu hälso- och sjukvårdsdirektören Karin Christenssons avgång.

Risk för missuppfattningar
Läkarna menar att de kortare arbetspassen leder till fler överlämningar per dag och det kan enligt läkarna i sin tur äventyra patientsäkerheten

– När vi lämnar över patienter finns det risk för kommunikationsmissar mellan oss läkare. Jag tycker istället att man skall minimera antalet överrapporteringstillfällen, säger Nina Sundvall som var en av deltagarna på dagens möte.

Riskerar patientsäkerheten
Många läkare arbetar idag jourpass på 16-18 timmar, därutöver är det vanligt med övertidsarbete. Med så långa arbetspass menar kritikerna att läkarna knappast kan vara förmögna att klara sina arbetsuppgifter utan att riskera patienternas säkerhet.

– Som patient i Lund kan man känna sig absolut säker. Ingen läkare ställer sig och opererar efter ett arbetspass på 16 timmar, då går man hem, säger Thomas Zilling, läkare i Lund.

Försämrade arbetsvillkor
Förutom patienternas säkerhet tror läkarna i mellersta Skånes läkarförening att den egna arbetssituationen försämras om man inför kortare jourpass.

–En direkt konsekvens av de nya riktlinjerna blir att vi får jobba fler arbetspass på obekväm arbetstid. Det innebär fler kvällspass vilket får konsekvenser för de som har familj med små barn som måste hämtas från dagis, säger Nina Sundvall.