Klart för kameraövervakning

Justitiekanslern och Malmö stad är numera överens om hur kameraövervakning kan göras på tre skolor i Malmö.

JK hade överklagat de tillstånd kommunen fått av länsstyrelsen och ansåg att kamerorna skulle vara igång färre timmar och inte filma skolgårdarna.

Men nu tycker JK att kommunen motiverat behovet av kamerorna bättre.

Skadegörelsen på Malmös skolor kostar flera miljoner varje år. Kameraövervakning har blivit ett sätt att minska den.

I höstas fick Malmö stad tillstånd att sätta upp kameror på Värner Rydén-skolan, Kryddgårdsskolan och Örtagårdsskolan. Men det överklagades av Justitiekanslern som inte tyckte att kommunen visat att kamerorna behövdes och dessutom ifrågasatte att det inte fanns exakta tidsgränser för när kamerorna skulle vara igång. Därmed hamnade frågan hos länsrätten.

I januari skrev Malmö stad dit för att bättre motivera sig, bland annat med siffror på vad skadegörelsen kostar. Och Malmö stad och JK har också pratat ihop sig om att kamerorna kan vara igång dygnet runt på helgerna och mellan sex på kvällen och sex på morgonen på vardagar.

Och därmed är JK nöjd, säger Feryal Mentes som är hovrättsassessor hos Justitiekanslern.