Markköp har startat spekulationer i Eslöv

I Eslöv spekuleras det nu runt ett kommande byggprojekt på den mark som affärsmannen Bo Håkansson köpt.

Det handlar om 26 000 kvadratmeter där Bo Håkansson skall göra något som är ”unikt och drar folk”. Men han avslöjar inte vad, inte ens kommunalrådet Cecilia Lind (s) som sålde marken vet.

– Jag vet bara att han har planer på att göra någon som är inriktat på hälsa och att det är ett stort projekt, säger hon.

Ändrad detaljplan
Det var i somras som kommunen beslutade att sälja marken till Bo Håkansson. Ett villkor är dock att en ändring i detaljplanen går igenom för att göra det möjligt att bedriva handel på området.

Avslöjar inga detaljer
Bo Håkansson har tills för någon månad sedan varit storägare i det börsnoterade hälsoproduktföretaget Wilhelm Sonesson och tidigare också gjort affärer inom bioteknikområdet. Han vill inte uttala sig om några detaljer förrän han har utrett och ritat lite mer på projektet.

Hälsorelaterat
Men han avslöjar ändå att det kommer vara hälsorelaterat, eftersom det är ett område han behärskar. Han tror också att det kommer bli någon typ av affärsverksamhet samt kontor och någon anknytning till idrott på området.

Presenteras i sommar
Det blir öppet för gissningar och spekulationer fram till sommaren då Bo Håkansson tror att han skall kunna presentera mer detaljerade planer för området. Men för Eslövs kommun har det fortfarande något luddiga projektet inneburit att ännu fler vill etablera sig intill det aktuella området vid infarten till Eslöv, sett från Lund och Malmö.

– Vi får förfrågningar nu från de som vet att Bosse har köpt den här marken och då vill de gärna ligga i närheten, säger Cecilia Lind.