Arbetsträning i butik en väg tillbaka

För dem som varit borta länge från arbetsmarknaden är behovet av arbetsträning mycket stort i Malmö. Därför startar idag Uma Bazaar där 12 personer ska få arbetsträning i butik.

– Folk ringer hela tiden och vill ha information och komma hit, berättar projektledaren Elisabeth Gudmundsson.

Projektet startades av två skäl, dels att skapa arbetstillfällen och erbjuda arbetsträning och dels att stödja producenter i utvecklingsländer.

60-80 procent av det som säljs i butiken till exempel kläder, tyger och ljuslampor skall komma från kontrollerade producenter som uppfyller kraven för rättvis handel. Det innebär bland annat att de skall betala skäliga löner till de som utför arbetet.

– Det är efter var och ens takt, vad man orkar med och klarar av. Några av våra projektarrangörer har jobbat med missbrukare under många år. Det gör att man känner sig trygg. Det finns ingen press om man har en dag när man är ledsen. Då kan man komma hit men man behöver inte prestera, säger Anneli Fuxby som ska jobba i Uma Bazaar.

Från början ville man också få in några av de som säljer gatutidningen Aluma i arbetsträning i butiken men det har varit svårt.

– Vi hoppas att det här skall bli en motivation att kunna gå vidare, ett sätt att komma tillbaka. Det har visat sig att alla de som gått vidare sista halvåret har gått vidare till behandling eller substitutionsbehandling och många har lämnat stan, säger Elisabeth Gudmundsson.