Brist på allmänläkare i Lund

För patienterna i Lund kommer det att bli ännu svårare att få en tid på vårdcentralen, när det privata vårdföretaget Capio Citykliniken i maj förlorar sitt avtal till vårdföretaget Carema. De får nämligen bara ta emot en knapp tredjedel av de patienbesök som Capio Citykliniken tagit emot.

– Eftersom det finns ett antal patientbesök på Capio Cityklinken som inte omfattas av det nya avtalet som Carema får kommer det troligen bli ett ökat tryck på primärvården, säger Ingrid Bergman, sjukvårdsdirektör i mellersta Skåne.

När Capio Citykliniken förlorade avtalet till Carema i Lund, fick man ändå rätten att behålla sju läkare. Från regionens sida hoppades man då att Capio skulle behålla någon allmänläkare, men det verkar nu som att företaget bara kommer att ha opererande specialister kvar.

För att hålla sig inom den ekonomiska ramen, så kunde avtalet med Carema bara omfatta 6 000 patientbesök om året, vilket är 15 000 färre än vad Capio tagit emot. Det betyder att många av de besöken kommer att hamna på de redan idag hårt pressade vårdcentralerna.

– Vi vet att det är 15 000 paitientbesök men vi vet inte riktigt hur många enskilda individer det rör sig om. Det är alltid svårt att säga hur allvarligt det blir, men det är ett bekymmer, säger Ingrid Bergman.

Sjukvårdsdirektör Ingrid Bergman uppskattar att det kan komma att fattas minst ett par allmänläkare, och det kan då bli aktuellt att nyanställa på vårdcentralerna.

– Det är en fråga vi kommer aktualisera så fort vi ser ett behov, säger hon.