Svårt för vilt att hitta föda

Det skånska viltet har just nu svårt att hitta föda på grund av den långa vintern och att snötäcket legat så länge som det gjort över stora delar av Skåne.

– Nu börjar det tära ordentligt på viltets fettreserver, säger Henrik Barnekow, jaktvårdskonsulent.

Det är också stor risk att många till exempel rådjur kommer dö av svält under våren.

– Vi försöker hjälpa till genom att fälla lövträd som vi vet hjälper, vi kanske också kan lägga ut lite ensilage och foder men det är svårt eftersom rådjur är idisslare och inte tål stora foderomställningar, säger Henrik Barnekow

Jägarförbundet uppmanar även hundägare att hålla extra uppsikt över sina hundar som kan störa när viltet söker sig allt närmare tätorterna för att leta efter mat i trädgårdar.