Fler utlandsfödda bland Malmös anställda

De anställda i Malmö stads tjänst motsvarar bättre och bättre Malmös egen befolkning. Under hela 2000-talet har kommunen medvetet arbetat för att öka andelen anställda med utländsk bakgrund.

Nu utgör de som är födda utomlands eller har utländsk bakgrund bland kommunens anställda, nästan lika stor andel som hos befolkningen.

Malmö Stad är kommunens i särklass största arbetsgivare och sysselsätter nästan 19 500 människor varje månad, mest inom skolor, dagis och fritids och inom vård och omsorg.

Kommunens policy är att de anställda ska avspegla befolkningen, där ungefär var fjärde är född utomlands. Men bland de anställda i Malmö Stad såg det inte ut så för fem år sedan, då var ungefär var sjunde född utomlands. Men sedan dess har andelen ökat och i december 2005 var var femte anställd född i ett annat land.

Under hela 2000-talet har antalet anställda i Malmö Stad totalt sett också ökat. Den största delen av nyrekryteringen utgörs av folk som har utländsk bakgrund.

Men samtidigt är det stora skillnader mellan de olika stadsdelarnas kommunala förvaltningar. Det speglar skillnaderna i befolkningssammansättningen i Malmö.

Högst andel kommunalt anställda som är utlandsfödda finns i Rosengård, med 38 procent, även Södra Innerstaden, Hyllie och Kirseberg ligger högt.

Lägst andel finns i Limhamn-Bunkeflo och i Oxies stadsdelsförvaltning där knappt tolv procent av de anställda är födda i ett annat land.