Unga kommunchefer lockas med nytt sätt

Kommunerna i nordvästra Skåne startar nu ett gemensamt traineeprogram som ett nytt sätt att rekrytera unga chefer och specialister. Projektet handlar också om att höja statusen på de kommunala jobben.

– Det är lättare för oss att synas i konkurrensen om välutbildad, nyutexaminerad arbetskraft om vi gör det tillsammans. Vi kan även erbjuda utbildningspaket, olika former av projekt i alla kommunerna som vi inte kan erbjuda som enskild rekryterare, säger Åsa Ratcovich, kommunchef i Svalöv.

Ett tiotal antas
Runt tio personer antas i den första traineeomgången. De kommer att placeras i någon av de sex kommunerna inom NOSAM, samarbetet mellan kommuner i Nordvästskåne.

Utbildning och pratiskt arbete
Antagningen börjar i april och projektet drar igång efter semestern. Under 16 månader skolas de sedan in i den kommunala verksamheten och utbildas inom en flera olika områden och det blir också mycket praktiskt arbete.

Visstidsanställs
Under projektet blir traineerna visstidsanställda hos kommunen, till exempel en av dem i Svalöv med teknisk inriktning och tre olika i Helsingborg. Tanken är sedan att de ska kunna anställas inom någon av NOSAM-kommunerna efter att periodens slut.

– Det är förhoppningen men det är inget löfte. Får de inte det hoppas vi att de blir goda amabssadörer och berättar att kommunen är en attraktiv arbetsplats , säger Svalövs kommunchef Åsa Ratcovich.