TT-Line kör på tjockolja istället för diesel

Rederiet TT-line backar nu i sina miljösatsningar och bygger om fyra av sina färjor så att de även kan köras på tjockolja och inte bara den miljövänligare dieseln. Skälet är att det helt enkelt är för dyrt att köra på diesel menar rederiet.

Under rubriken ”miljö” på TT-lines hemsida kan man läsa att rederiet är ett miljömedvetet företag som har lägre utsläpp och en skonsam hantering av naturens resurser som mål. Men miljövänligheten får inte kosta hur mycket som helst.

Fyra fartyg byggs om
Nu ska man bygga om fyra av sina fartyg till att även kunna köras på tjockolja istället för enbart på diesel. Med tjockoljan som drivmedel ökar utsläppen av miljöskadliga ämnen som exempelvis svavel och kväveoxid, men enligt TT-line kommer man i alla fall att hålla sig under det gränsvärden som finns.

40 procent billigare
Tjockoljan är omkring 40 procent billigare än motsvarande mängd diesel och eftersom många konkurrenter kör på tjockolja måste man helt enkelt tänka om. Bland de fartyg som nu byggs om finns rederiets mest miljöprofilerade fartyg Robin Hood och Nils Dacke.

Trist men nödvändigt
P4 Radio Malmöhus har sökt rederiets VD Björn Boklund idag utan att lyckas få tag på honom men till Sydsvenskan säger han att det är trist att erkänna att det miljömässigt är ett steg tillbaka, men att man måste göra såhär för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft, och att fartygens andrahandsvärde ökar med möjlighet att köra dem på två olika drivmedel.